Zaprešić u vrhu po ulaganjima u predškolski odgoj

Grad Zaprešić je među deset najbolje rangiranih gradova u izdvajanju sredstava po stanovniku, a čak četvrti po ukupnom povećanju ulaganja za predškolski odgoj.

Na temelju konsolidiranih izvještaja jedinica lokalne samouprave, portal Gradonačelnik.hr objavio je analizu ulaganja gradova u predškolski odgoj u prošloj godini. Podaci se odnose na izdvajanja „per capita“ te udio izdvajanja iz gradskog proračuna, a analizirani su i trendovi rasta izdvajanja sredstava prema apsolutnim brojkama.

Uzeta su obzir sva izdvajanja koja se odnose na poboljšanje uvjeta predškolskog odgoja, poput gradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja vrtića, osiguravanja pedagoškog nadstandarda te sufinanciranja smještaja djece u gradske, kao i vrtiće drugih osnivača.

U 2022. godini više od tisuću kuna po stanovniku za vrtiće je izdvojilo 60 gradova, a među deset najbolje rangiranih je i Grad Zaprešić koji je izdvojio 1.681,31 kuna po stanovniku.

Gledajući trend povećanja izdvojenih sredstava u apsolutnim brojkama, Zaprešić je zauzeo visoko četvrto mjesto s uloženih 10,8 milijuna kuna više u odnosu na godinu ranije.

Ovakvom pozicioniranju svakako je pridonijela gradnja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Maslačak s kapacitetom za smještaj 10 odgojno-obrazovnih skupina djece koji zadovoljava sve današnje standarde gradnje, a čija je ukupna vrijednost, zajedno s opremanjem, iznosila 3,2 milijuna eura. U novi vrtić preseljene su skupine iz područnog objekta na Trgu mladosti koji će se u cijelosti adaptirati i opremiti te time u sljedećoj godini omogućiti proširenje smještajnih kapaciteta Maslačka za još četiri skupine djece. U tijeku je i izgradnja novog društvenog doma u naselju Jablanovec vrijedna gotovo 2,5 milijuna eura, a u sklopu kojeg će se osigurati prostor za otvaranje trećeg područnog objekta DV Maslačak u 2025. godini, s kapacitetom za dvije skupine djece. Tako će navedenim ulaganjima smještajni kapaciteti gradskih dječjih vrtića, u razdoblju od 2023. do 2025. godine, biti prošireni za smještaj ukupno 12 skupina djece. S obzirom na pojačanu stambenu gradnju i očekivani priljev stanovništva, u prijedlogu proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu planirana su financijska sredstva za projektiranje još jednog gradskog dječjeg vrtića, čiji je početak izgradnje planiran u 2026. godini.

U pedagoškoj godini 2022./2023. u zaprešićkim gradskim dječjim vrtićima program predškolskog odgoja odvijao se u 42 odgojno-obrazovne skupine za 909 polaznika. Otvaranjem novog područnog objekta DV Maslačak omogućeno je proširenje rada na 48 skupina za 1000 djece u tekućoj pedagoškoj godini. Ukupan broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane predškolske dobi, koji uključuje djecu u dva gradska dječja vrtića, 13 vrtića drugih osnivača, četiri obrta za dadilje i jednu posebnu ustanovu, porastao je s 1133 u 2022. godini na 1203 u ovoj godini. U 2024. i 2025. godini smještajni kapaciteti gradskih dječjih vrtića planiraju se proširiti za šest skupina ili 125 djece.

Mjere koje Grad Zaprešić provodi u vezi predškolskog odgoja i obrazovanja su sufinanciranje redovitih programa, osim u vlastitim, tako i u dječjim vrtićima drugih osnivača te usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilje. Prošlog mjeseca Grad je u spomenutim ustanovama i obrtima sufinancirao boravak za 219 mališana. Vrijedi spomenuti i da se, unatoč porastu troškova poslovanja i povećanju ekonomske cijene gradskih vrtića koja sada iznosi 295 eura, nije povećao iznos roditeljske uplate. Naime, roditelji i dalje za smještaj djeteta u gradske vrtiće plaćaju 80 eura, za drugo dijete se ta cijena umanjuje za 20%, a za treće i svako sljedeće dijete je vrtić besplatan. Uz to, uvećani su iznosi kojima Grad sufinancira mjesečnu cijenu predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača i obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje, pa tako Grad jedno dijete sufinancira iznosom od 190 eura, drugo s 205 eura, a treće i svako sljedeće iznosom od 285 eura.

Što se tiče sadržaja, gradski dječji vrtići, u skladu s potrebama i interesima djece i roditelja, provode posebne programe ranog učenja stranih jezika (engleskog i njemačkog) i katoličkog vjerskog odgoja, a dobivene su suglasnosti i za uvođenje novih, odnosno, sportskog programa u DV Maslačak te glazbenog programa u DV Vrtuljak. Za djecu koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja provodi se program predškole kao obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Maslačak provodi i program rada s potencijalno darovitom djecom, a u oba se vrtića promiče inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja. Tako Grad financira rad pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju kako bi im se pružila neposredna potpora kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika, kvalitetna provedba redovitog programa, poboljšanje obrazovnih postignuća te njihova uspješnija socijalizacija, a za što je ovoj godini, za rad 29 pomoćnika, izdvojeno gotovo 95.000 eura.

„Prema statističkim predviđanjima, Zaprešić bi uskoro mogao dosegnuti brojku od 30 tisuća stanovnika. Veseli me što sve više mladih obitelji prepoznaje naš grad kao mjesto poželjno za život pa stoga nije iznenađujuće da se brojna ulaganja u gradu odnose upravo na poboljšanje uvjeta odgoja i obrazovanja, pa i općenito kvalitete života naših najmlađih, zbog čega s razlogom nosimo status Grada – prijatelja djece. Osim toga, djeca su naša budućnost i vjerujem da se ulaganja u njihovu dobrobit uvijek višestruko isplate“, poručio je gradonačelnik Željko Turk.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content