Upiti, pohvale i komentari

Podnošenje podnesaka

Putem pošte na adresu Nova ulica 10, 10290 Zaprešić ili mailom na vrendulic@zapresic.hr ili akukec@zapresic.hr

Predstavke i pritužbe

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) građani i pravne osobe imaju pravo podnošenja predstavki i pritužbi na rad upravnih tijela Grada Zaprešića te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Kako se podnose predstavke ili pritužbe?

  1. Pismeno podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte na adresu: GRAD ZAPREŠIĆ, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić
  2. Elektronskim putem na mail adrese zturk@zapresic.hr (pritužbe na rad upravnih tijela Grada Zaprešića) ili mgolub@zapresic.hr (pritužbe na nepravilan odnos službenika/namještenika)
  3. Upisom u knjigu žalbe koja se nalazi na porti Gradske uprave Grada Zaprešića
  4. Osobnom predajom predstavke/pritužbe u pisarnicu gradske uprave Grada Zaprešića, Nova ulica 10, Zaprešić, soba 3/prizemno
  5. Usmeno, neposrednim podnositeljevim iskazom u pisarnici Gradske uprave, o čemu će se sastaviti zapisnik
Skip to content