Proračun u malom za 2023. godinu

Grad Zaprešić i ove je godine pripremio vodič za građane, tzv. Proračun u malom koji predstavlja konkretan doprinos transparentnosti rada Gradske uprave, s obzirom na to da na jednostavan način prezentira financijske parametre koji će se kroz razne javne usluge i projekte reflektirati na kvalitetu života svih žitelja našega grada.
„Proračun u malom“ je prikaz konsolidiranog Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu, koji na razumljiv i transparentan način omogućava svakom građaninu uvid i informiranost u prihode i rashode Grada i njegovih proračunskih korisnika. On pojašnjava planove te su u njemu obuhvaćeni najvažniji ciljevi ekonomske politike i smjernice razvoja grada.

„Iako Proračun kao temeljni gradski akt predstavlja obvezu prvenstveno meni kao gradonačelniku i cijeloj Gradskoj upravi, on je zapravo akt svih građana, jer samo zajedno možemo graditi Zaprešić u kakvom svi želimo živjeti.“, istaknuo je gradonačelnik Turk u uvodu.

Proračun Grada Zaprešića za 2023. godinu veći je nego što je bio prošle godine, a i u projekcijskom razdoblju do 2025. godine osiguran je kontinuitet rasta stabilnih i suficitnih proračuna kao odraz zrelosti i odgovornosti u upravljanju i planiranju sa svim resursima o kojima ovisi razvoj grada, a time i standard naših građana. Kontinuirano se provode vrijedni društveni i komunalni projekti, a novac za njihovu realizaciju apsorbira se iz različitih sustava državnih pomoći, fondova Europske unije i vlastitih prihoda.

Vodic-za-gradane-Proracun-u-malom-za-2023.-godinu preuzmite na ovoj poveznici, a u tiskanom obliku ga možete pronaći na porti Gradske uprave, Nova ulica 10, Zaprešić.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content