Obrasci i zahtjevi

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  3. Putem elektronske pošte e-mail: jkosec@zapresic.hr
  4. Putem telefona ili na broj 01/3717-565, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku
  5. Putem faxa na broj 01/3315-114

Grad Zaprešić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14).

Subvencija za novorođenčad

Pravo na subvenciju podnositelj zahtjev ostvaruje ako su prema Gradu Zaprešiću podmirene sve zakonske i ugovorne obveze korisnika subvencije. Grad Zaprešić se pristupanjem sporazumu s Ministarstvom uprave priključio usluzi e-Novorođenče, čime će se zaprešićkim roditeljima omogućiti da na jednostavniji i brži način predaju zahtjeve za Gradsku subvenciju troškova za novorođenu djecu. Usluga e-Novorođenče omogućava prijavu novorođenog djeteta korištenjem jednog upravnog mjesta, fizičkog ili virtualnog. Dostupna je u svim matičnim uredima u Republici Hrvatskoj, a roditelji je mogu koristiti i putem interneta, uz elektroničku osobnu iskaznicu i čitač pametnih kartica.

Više informacija je dostupno na poveznici: https://uprava.gov.hr/e-novorodjence/14881.

Sufinanciranje predškolskog odgoja

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokument.

Zahtjev za privremeno zauzimanje javne površine na području Grada Zaprešića.

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokument.

Zahtjev za utvrđivanje plaćanja komunalne naknade

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokument.

Program potpora poljoprivredi na području grada Zaprešića 2022. - 2024. godine

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokument.

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Zaprešića“

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite dokument.

Skip to content