Započinje katastarska izmjera Ivanca i Jablanovca

Na temelju odluke o katastarskoj izmjeri na području Grada Zaprešića za katastarsku općinu Bistransko Podgorje i ugovora potpisanog između Državne geodetske uprave te tvrtke Cadcom d.o.o iz Zagreba, obavještavamo sve vlasnike, ovlaštenike i nositelje prava na zemljištima koja se nalaze unutar zadatka o početku postupka nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za dio katastarske općine Bistransko Podgorje. Ukupna vrijednost radova iznosi 10.508.025,00 kn koje financira Državna geodetska uprava.

U postupku katastarske izmjere vlasnici i ovlaštenici pisanim će se putem pozivati na obilježavanje granica katastarskih čestica te će trajnim međnim oznakama koje će im osigurati izvoditelj radova biti dužni propisno obilježiti i učvrstiti međe katastarskih čestica te dokazati pravo vlasništva nad istim.

Terenski radovi započet će u ožujku, a provodit će se uz stručni nadzor Odjela za katastar nekretnina Zaprešić i Državne geodetske uprave.

Katastarska izmjera omogućit će građanima;

  • trajno riješiti pitanje granica svoga vlasništva,
  • izvršenje razvrgnuća suvlasničkih odnosa te legalizaciju neevidentiranih dogovornih nagodbi, nadioba, zamjena, kupoprodaja i nasljeđivanja, raščistite i odmah izvršite prijenos i registraciju prava vlasništva (na sebe, djecu ili treće osobe).

Sve informacije o zahvatu nove katastarske izmjere, dinamici radova, vašim pravima i obvezama možete dobiti na internetskim stranicama izvoditelja: izmjera.cadcom.hr.

Od ožujka ćete se o terminima omeđavanja moći informirati i na web portalu katastarske izmjere gis.cadcom.hr/bpodgorje te u terenskom uredu katastarske izmjere.

Za sva pitanja obratite se na e-mail vedran.car@cadcom.hr.

Upute vlasnicima zemljišta za obilježavanje granica

Pregledna karta područja obuhvaćenog katastarskom izmjerom

Podijeli s prijateljima!
Skip to content