Strateška procjena utjecaja UPU-a poslovne zone Felečnjak na okoliš

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Felečnjak na okoliš

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU poslovne zone Felečnjak

Podijeli s prijateljima!
Skip to content