Početak postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja V. Izmjena i dopuna GUP-a na okoliš

Donesena je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića na okoliš.

Osnovni cilj izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana je, kroz usklađivanje prostornoplanskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem u prostoru, osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj područja obuhvata Generalnog urbanističkog plana Zaprešića, te podizanje prostornih standarda i zaštita javnog interesa na načelima održivog razvoja.

Tijela i osobe koji sudjeluju u postupku ocjene obvezni su svoje mišljenje dostaviti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

12. listopada 2023.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune GUP-a Zaprešića

Podijeli s prijateljima!
Skip to content