Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića

Razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana su:
− usklađenje s razvojnim ciljevima Grada Zaprešića koji idu u smjeru podizanja prostornih standarda i zaštite javnog interesa;
− izmjena i dopuna Planskih rješenja koja su se u dosadašnjoj provedbi Plana pokazala kao nedovoljno učinkovita i koje je radi jednoznačnog tumačenja te jednostavnijeg i lakšeg provođenja potrebno izmijeniti i dopuniti;
− izmjena i dopuna Plana po zahtjevima i prijedlozima pravnih i fizičkih osoba pristiglih od posljednje izmjene Plana, a za koje se analizom ustanovi opravdanost;
− izmjena i dopuna Plana po prijedlozima, podacima, planskim smjernicama, propisanim dokumentima i drugim aktima kojima javnopravna tijela prema posebnom propisu sudjeluju u izradi prostornog plana ili koji se prema posebnom propisu koriste u postupku izrade plana;
− prenošenje i korekcija kartografskog dijela plana na novu katastarsku podlogu;
− usklađenje Plana s važećim zakonskim i podzakonskim propisima;
− revidiranje obveze donošenja prostornih planova užeg područja tj. usklađenje Plana s Odlukama o stavljanju izvan snage prostornih planova užeg područja;
− usklađenje Plana sa stvarnim i izvedenim stanjem na terenu;
− ispravak pogrešaka primijećenih pri provedbi Plana

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića

Podijeli s prijateljima!
Skip to content