Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Falečnjak

Odlukom o izradi Plana uređuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi izrade i donošenja, obuhvat, sažeta ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta i, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata te način pribavljanja stručnih rješenja za izradu Izmjena i dopuna Plana, zatim popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana kao i drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u njegovoj izradi, zatim rokovi za izradu te izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana.

Odluka o izradi UPU Falečnjak

Podijeli s prijateljima!
Skip to content