Nova prostorija za savjetovanje u CeZaM-u

Kvalitetnija usluga korisnicima

U popularnom CeZaM-u uređena je još jedna prostorija za savjetovanje djece, mladih i odraslih jer se individualnim savjetovanjem pomaže osobi razumjeti prirodu i nastanak problema te ju se usmjerava ka njegovom rješavanju, umanjivanju simptoma i poboljšavanju svakodnevnog funkcioniranja. Naime pandemija uzrokovana virusom COVID 19 te potresi koji su se dogodili, narušili su mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih. Udruga CeZaM Zaprešić posljednjih 20 godina provodi brojne programe kojima doprinosi prevenciji problema u ponašanju te potiče na brigu o mentalnom zdravlju, a od spomenutih događaja to čini još intenzivnije.

U programima Modifikacija ponašanja putem igre, Putokaz, #imampodršku i Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja provodi se individualno savjetovanje, grupni rad, kreiraju se edukativni materijali te provode edukativne radionice s ciljem prevencije problema u ponašanju i promocije brige o mentalnom zdravlju.

U CeZaM-u se vesele jer će nova prostorija omogućiti kvalitetniju uslugu korisnicima, a njezino je uređenje financirao Grad Zaprešića s ciljem poboljšanja kvalitete života svih stanovnika, posebno onih kojima je za svakodnevno funkcioniranje potrebna pomoć.

Kartice koje pomažu u brizi o mentalnom zdravlju

Podijeli s prijateljima!
Skip to content