Mjesni odbori

Poslovnik o radu Vijeća mjesnih odbora

Preuzmite dokument

Vijećnici MO Šibice

 • Ante Perić – predsjednik
 • Mirjana Katarinčić – potpredsjednica
 • Robert Kupek
 • Zdravko Pernar
 • Ante Kelić

Adresa: Zagrebačka 2, Šibice
E-mail: mo.sibice@gmail.com

U nastavku preuzmite pravila MO Šibice.

Vijećnici MO Pojatno

 • Krešo Slatković – predsjednik
 • Marko Bosnar – potpredsjednik
 • Ivan Pokupec
 • Krešimir Jedvajić
 • Tibor Antolić

Adresa: Matije Gupca 90, Pojatno
E-mail: mo.pojatno@gmail.com

U nastavku preuzmite pravila MO Pojatno.

Vijećnici MO Hruševec Kupljenski

 • Stjepan Đurinski – predsjednik
 • Dražen Kosović – potpredsjednik
 • Zdenko Novoselec
 • Maja Novoselec
 • Magdalena Božić

Adresa: Hruševečka 20, Hruševec Kupljenski
E-mail: mo.hrusevec.kupljenski@gmail.com

U nastavku preuzmite pravila MO Hruševec Kupljenski.

Vijećnici MO Kupljenovo

 • Darko Milić – predsjednik
 • Viktor Romančuk – potpredsjednik
 • Dijana Franić
 • Robert Petrek
 • Štefica Turk

Adresa: Matije Gupca 55, Kupljenovo
E-mail: mo.kupljenovo@gmail.com

U nastavku preuzmite pravila MO Kupljenovo.

Vijećnici MO Jablanovec

 • Miroslav Tomašec – predsjednik
 • Nikola Turčin – potpredsjednik
 • Ivan Lacković
 • Miroslav Ciglenečki
 • Irena Špiček

Adresa: Stubička ulica 305, Jablanovec
E-mail: mo.jablanovec@gmail.com

U nastavku preuzmite pravila MO Jablanovec.

Vijećnici MO Ivanec Bistranski

 • Kristijan Đurđević – predsjednik
 • Zlatko Hartman – potpredsjednik
 • Sandra Zemljak
 • Lucija Filipčić
 • Maja Franjo Lipak

Adresa: Stubička ulica 75, Ivanec Bistranski
E-mail: mo.ivanec@gmail.com

U nastavku preuzmite pravila MO Ivanec Bistranski.

Skip to content