Jesenske tribine za planiranje Proračuna

Zajedničko planiranje Gradskog proračuna za 2024. godinu

Grad Zaprešić ove je godine pokrenuo projekt direktnog uključivanja građana u proces kreiranja Proračuna, najvažnijeg financijskog dokumenta jedinice lokalne samouprave. Predviđeni je iznos 250.000,00 eura, a bit će namijenjen radovima i projektima koje su predložili građani putem prijava, a koje su se podnosile nakon prvih tribina. Primljeno je ukupno 121 prijava.

Nakon evaluacije pristiglog, odrađena je evaluacija na kojoj je određeno koji su prijedlozi u nadležnosti Grada i koji ne spadaju u kategoriju kapitalnih ulaganja, a koji su bili glavni, ali ne i jedini, eliminacijski kriteriji.

O projektima i radovima koji zadovoljavaju uvjete realizacije građani će direktno odlučivati na jesenskim tribinama koje će biti prema sljedećem rasporedu:
19.9. u 18:00 Tribina Participativni proračun
Mjesto održavanja: Društveni dom Ivanec
Za stanovnike mjesnih odbora Ivanec i Jablanovec

20.9. u 18:00 Tribina Participativni proračun
Mjesto održavanja: Vršilnica
Za stanovnike gradskih četvrti Centar i Sjever i Mjesnog odbora Šibice

21.9. u 18:00 Tribina Participativni proračun
Mjesto održavanja: Društveni dom Kupljenovo
Za stanovnike mjesnih odbora Kupljenovo, Pojatno i Hruševec Kupljenski

Građani su mogli predlagati projekte kao što su uređenje gradskih zelenih površina, pješačkih staza i zona, sanacija divljih deponija, iscrtavanja oznaka na kolnicima, uređenje dječjih igrališta, organiziranje društvenih programa i slično.

Podijeli s prijateljima!
Skip to content