Upisi u vrtiće

U digitalnoj su formi prijave djece u dječje vrtiće. Dio je to projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provodi Ministarstvo uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET s ciljem da se u potpunosti digitaliziraju svi procesi prijava i upisa u odgojno-obrazovne institucije kroz čitavu obrazovnu vertikalu na razini Republike Hrvatske. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Zahtjev za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom predaje se u elektroničkom obliku korištenjem usluge e-Upisi: https://e-upisi.hr/ na portalu e-Građani: https://gov.hr/.

Skip to content