Otvoreni grad

Otvoreni grad, jedinstveno je informatičko rješenje – web platforma koja građanima pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s gradskim službama, te uvid u funkcioniranje grada. Otvorena i jednostavna za pristup putem interneta, ova platforma dostupna je putem računala, tableta i smartfona i građanima pruža sve servise na jednom mjestu.

Moderno informatičko rješenje za prezentaciju podataka iz gradskog proračuna.
Web adresa: https://proracun.zapresic.otvorenigrad.hr

Online servis koji omogućava uvid u račune i obveze.
Web adresa: https://racuni.zapresic.otvorenigrad.hr/

Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata.
Web adresa: https://transparentno.zapresic.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate

Skip to content