Jedinstveni digitalni pristupnik

Otvoreni grad

Grad ima portal Otvoreni grad na kojem je prisutna iTransparentnost i iProračun, a moguće je i plaćanje računa za sve gradske ustanove.

Subvencija za novorođenčad

Pravo na subvenciju podnositelj zahtjev ostvaruje ako su prema Gradu Zaprešiću podmirene sve zakonske i ugovorne obveze korisnika subvencije..

Upisi u vrtiće

U digitalnoj su formi prijave djece u dječje vrtiće. Dio je to projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke….

Prijava komunalnih problema

Grad Zaprešić ima sustav Gradsko oko putem kojeg građani mogu prijavljivati komunalne probleme putem svojih pametnih telefona.

Obrasci i zahtjevi

Preuzmite potrebne dokumente online.

Javna stvar

Platforma koja omogućuje sudjelovanje u anketama.

Skip to content