Izbori za Dječje gradsko vijeće Grada Zaprešića

Na temelju Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaprešića, raspisuju se Izbori za članove Dječjeg vijeća za mandatno razdoblje 2023./2024. i 2024./2025. školske godine.

Dječje vijeće se osniva kao savjetodavno tijelo Grada Zaprešića koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese te aktivno sudjelovanje djece u Gradu Zaprešiću, a za cilj ima ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, i to:
– prava djece na slobodno izražavanje mišljenja,
– prava na iznošenje prijedloga odraslima,
– prava na aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.

Za dan provedbe izbora određuje se 12. rujna 2023. godine.

Izbori će se provesti u prostorima Gradskih osnovnih škola – OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Kupljenovo i OŠ Ljudevita Gaja.

 

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaprešića

Odluka o raspisivanju Izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Zaprešića

Podijeli s prijateljima!
Skip to content