Vijećnici

  • Predsjednik
    Matija Teur, FOKUS
  • popis u mandatu 2021. – 2025.
    Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Matija Teur

FOKUS

Drago Bago

HDZ

Denis Begić

SDP

Dubravka Dujmović Purgar

SDP

Marko Gabud

SDP

Damir Horvat

HDZ

Luka Jović

DP-MOST-PD

Matea Kalamir

FOKUS

Barbara Knežević

Nezavisna vijećnica

Maja Franjo Lipak

HDZ

Martina Mišak Perić

HDZ

Ante Nekić

Nezavisni vijećnik

Robert Rumenović

DP-MOST-PD

Danijel Saić

Nezavisni za Zaprešić

Krešo Slatković

HDZ

Duša Šarunić

SDP

Lidija Terek Tomac

DP-MOST-PD

Josip Benković

HDZ

Ante Vukelić

DP-MOST-PD

Skip to content