Sprječavanje sukoba interesa

Izjava o deklariranju sukoba interesa

u smislu odredbi Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Više informacija

Popis udjela u vlasništvu poslovnih subjekata članova predstavničkog tijela

Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Više informacija

Skip to content