Prisustvovanje sjednicama

Prisustvovanje sjednicama uređeno je čl. 105. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića b05/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst i 01/14);

Članak 105.
Predstavnici udruga građana i građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice. Način prisustvovanja građana sjednicama Gradskog vijeća odredit će tajnik Grada. Tajnik može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici Gradskog vijeća zbog prostora i održavanja reda.

Upit za prisustvovanje sjednici, najkasnije 3 dana prije održavanje iste, možete postaviti putem maila na adrese azlacki@zapresic.hr, mgolub@zapresic.hr ili telefonski, na broj 01 3717 536.

Zahtjev za odobravanje prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Preuzmite zahtjev

Skip to content