Savjet mladih

1. Melani Adamić-Golić

Katarina Tadić, zamjenica članice

2. Gabrijela Jurišić

Matea Uremović, zamjenica članice

3. Josipa Juroš

Ivor Kos, zamjenik članice

4. Karlo Kovač, predsjednik

Tomislav Pavičić, zamjenik člana

5. Sara Mikulić

Lara Telenta, zamjenica članice

6. Mislav Šutalo

Lora Rajčić, zamjenica člana

7. Filip Turalija

Joško Šestan, zamjenik člana

Izbor članova

Zaključak o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zaprešića

Preuzmite dokument

Program rada

Savjeta mladih Grada Zaprešića za 2022. godinu

Preuzmite dokument

Program rada

Savjeta mladih Grada Zaprešića za 2021. godinu

Preuzmite dokument

Program rada

Savjeta mladih Grada Zaprešića za 2020. godinu

Preuzmite dokument

Izvješće

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaprešića za 2020. godinu

Više informacija

Skip to content