Nacionalne manjine

Predstavnik srpske nacionalne manjine

Dragiša Pilipović
Email: vsnmzzdragan@gmail.com

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine

Jasmin Peljto
Email: ubvdrh@gmail.com

Skip to content