Uredovno radno vrijeme

Radno vrijeme

Uredovno radno vrijeme: 8:00 – 15:00 sati
Blagajna: 8:00 – 13:00 sati
Pauza: 11:30 – 12:00 sati

Broj centrale

Kontakt: 01/3717-555

Radno vrijeme komunalno-prometnih redara

U prijepodnevnoj smjeni, komunalno-prometni redari rade u redovnom radnom vremenu gradske uprave Grada Zaprešića, a u popodnevnoj smjeni od 11:00 – 19:00 sati od ponedjeljaka do petka.

Broj centrale: 01/3717-555

Prigovori koji se odnose na djelokrug prometnog redarstva zaprimaju se isključivo na mail: kazne@zapresic.hr ili putem pošte na adresu; Grad Zaprešić, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić.

Prijava kvarova na sustavu javne rasvjet

Prijave kvarova na sustavu javne rasvjete mogu se podnijeti na telefon 01/3717-555 ili putem e-maila: rturkovic@zapresic.hr, dsisko@zapresic.hr, mperanovic@zapresic.hr i pdjurdjevic@zapresic.hr.

Podnošenje podnesaka

Putem pošte na adresu Nova ulica 10, 10290 Zaprešić ili mailom na vrendulic@zapresic.hr ili akukec@zapresic.hr

PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) građani i pravne osobe imaju pravo podnošenja predstavki i pritužbi na rad upravnih tijela Grada Zaprešića te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Kako se podnose predstavke ili pritužbe?

  1. Pismeno podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte na adresu: GRAD ZAPREŠIĆ, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić
  2. Elektronskim putem na mail adrese zturk@zapresic.hr (pritužbe na rad upravnih tijela Grada Zaprešića) ili mgolub@zapresic.hr (pritužbe na nepravilan odnos službenika/namještenika)
  3. Upisom u knjigu žalbe koja se nalazi na porti Gradske uprave Grada Zaprešića
  4. Osobnom predajom predstavke/pritužbe u pisarnicu gradske uprave Grada Zaprešića, Nova ulica 10, Zaprešić, soba 3/prizemno
  5. Usmeno, neposrednim podnositeljevim iskazom u pisarnici Gradske uprave, o čemu će se sastaviti zapisnik.
Skip to content