Zakoni i propisi koji se primjenjuju

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Više informacija

Zakon o prostornom uređenju

Više informacija

Zakon o gradnji

Više informacija

Zakon o građevinskoj inspekciji

Više informacija

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Više informacija

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Više informacija

Zakon o zemljišnim knjigama

Više informacija

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Više informacija

Zakon o zaštiti okoliša

Više informacija

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Više informacija

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Više informacija

Zakon o grobljima

Više informacija

Zakon o cestama

Više informacija

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Više informacija

Zakon o javnoj nabavi

Više informacija

Skip to content