Gospodarenje otpadom

GRAD ZAPREŠIĆ
DAN ODVOZA LOKACIJA
1. ponedjeljak u mjesecu dio grada Zaprešića – ulice: A. Kovačića, A. Starčevića, Al. Đ. Jelačića, bana J. Jelačića od Skurijenijeve, D. Domjanića, D. Tadijanovića, Grada Kaštela, Hruševečka, I. Kozarčanina, I. Mažuranića, Industrijska, J. Draškovića, J. Oršića, K. Š. Đalskog, Kalamirova, Kanadska, Kiseljak, Kupljenska, Lučka, M. Bogovića, M. Krleže, M. Skurjenija, Merenjska, Pojatenska, T. Ujevića, Veliki Vrh
1. utorak u mjesecu dio grada Zaprešića – ulice: A. Mihanovića, A. Šenoe, Bana J. Jelačića do Skurjenijeve, Braće Ribar, Brdovečka, D. Demetra, D. Rakovca, F. Galovića, F. Livadića, I. Kukuljevića, J. Kosića, J. Račića, Klanječka, Ledine, Lužnička, Lj. Gaja, Lj. Vukotinovića, M. Ožegovića, Mokrička, O. Ivekovića, P. Štoosa, Prigorska, Račkog, S. Fabeka, S. Vraza, V. Babukića, V. Bukovca, V. Novaka, Zabočka
1. srijeda u mjesecu dio grada Zaprešića – ulice: A. Stepinca, Aleja žrtava 1903., Av. Hrv. Branitelja, Davora bašićaGalijaševićeva, I. Jurmana, I. Ostreša, I. Turkovića, I. Vencla, J. Malekovića, J. Petrekovića, Kneza Domagoja, M. Brašića, M. Gajšaka, M. Krušlina, M. Šestanja, N. Kinka, Obrubići, P. Lončara, R. Teofilovića, S. Ružić – Hlaja, Savska, Tržna, V. Prišćana, Z. Lozančića, Zagorska
1. četvrtak u mjesecu dio grada Zaprešića – ulice: Bistranska, Dolenska, Hrvatske mladeži, I. Gregorića, I. Svrača, Ivanečka, Jakšina, Jelice Jug, Klake, Kodrmanova, Kolodvorska, Krapinska, M. Fistrića, M. Gupca, Nova ulica, Oborovska, P. Devčića, Poljanička, Pušćanska, R. Bosaka, Rakitovec I, II, III i IV,Ruševje, Sljemenska, Trakošćanska, V. Nazora, Z. Vinceka
3. ponedjeljak u mjesecu Kupljenovo, Pojatno
3. četvrtak u mjesecu Šibice
3. petak u mjesecu Merenje, Kupljenski Hruševec
4. petak u mjesecu Ivanec, Jablanovec i Jarek
OPĆINA BISTRA
DAN ODVOZA LOKACIJA
4. utorak u mjesecu Poljanica (bez Bistranske i Peščenke) i Novaki
4. srijeda u mjesecu Donja Bistra i Bukovje
4. četvrtak u mjesecu Oborovo i Gornja Bistra, cijela Bistranska i Peščenka
OPĆINA DUBRAVICA
DAN ODVOZA LOKACIJA
1. petak u mjesecu cijelo područje općine
OPĆINA BRDOVEC
DAN ODVOZA LOKACIJA
2. ponedjeljak u mjesecu Laduč i Šenkovec
2. utorak u mjesecu Prudnice, Javorje i Zdenci
2. srijeda u mjesecu Vukovo Selo, Drenje, Harmica i Ključ
3. utorak u mjesecu dio Brdovca – ulice: A. Baričevića, A. Šenoe, Bregovita od Nove ulice, D. Butorca, Gračec, I. Gregorića, J. Dojčića, J. Kukovića, Luska, N. Širanovića, N. Tesle, Nova ulica, P. Horvatića, Pavla Beluhana, Rujave, S. Radića, Šumska, Vinogradska, Željeznička
3. srijeda u mjesecu dio Brdovca – ulice: B. Malekovića, Braće Bukovine, Bregovita do Nove ulice, J. Anića, Lozančićeva, M. Gupca, odvojak braće Bukovine, Popov brijeg, R. Balje, S. Zagozde, Selec, V. Leša, V. Novaka, Zagorska, Ž. Klinčića,
3. četvrtak u mjesecu Prigorje
OPĆINA MARIJA GORICA
DAN ODVOZA LOKACIJA
2. četvrtak u mjesecu Trstenik, Hrastina, Marija Gorica, Oplaznik, Celine, Žlebec Gorički
2. petak u mjesecu Kraj Gornji, Kraj Donji, Bijela Gorica, Sv. Križ
OPĆINA PUŠĆA
DAN ODVOZA LOKACIJA
3. ponedjeljak u mjesecu Hruševec Puščanski
4. ponedjeljak u mjesecu Cijelo područje općine i Stanišakov Jarek
OPĆINA LUKA
DAN ODVOZA LOKACIJA
3. petak u mjesecu Cijelo područje općine Luka
GRAD ZAPREŠIĆ-ulice
DAN ODVOZA LOKACIJA
ponedjeljak dio grada Zaprešića – ulice: A. Kovačića, A. Šenoe, Aleja Đure Jelačića, B. J. Jelačića 139-165, Brdovečka, D. Demetera, D. Domjanića, D. Tadijanovića, F. Livadića, F. Galijaševića, F. Galovića, Grada Kaštela, , Hruševečka, I. Jurmana, I. Kukuljevića, I. Mažuranića, I. Turkovića, I. Vencla, Industrijska, J. Draškovića, J. Malekovića, J. Oršića, J. Petrekovića, K. Š. Đalskog, Kalamirova, Kanadska, Kiseljak, Kneza Domagoja, Kupljenska, Lučka, Lužnička, LJ. Gaja 5-35, M. Krleže, M. Ožegovića, M. Skurjenija, M. Šestanja, M.Gajšaka, Merenjska, Mokrička, Nine Kinka, Obrubići, P. Lončara, Pojatenska, Prigorska, R. Teofilovića, Savska, Stjepana Ružića Hlaja, T. Ujevića, Tržna, V. Babukića, V. Prišćana, Veliki vrh, Vukotinovićeva, Z. Lozančića
utorak dio grada Zaprešića – ulice: A. Mihanovića, A. Starčevića, B. J. Jelačića 1-102, Bistranska, Braće Ribara, D. Kodrmana, D. Rakovca, Dolenska, F. Krajačića, Hrv. mladeži , I. Gregorića, I. Ostreša, I. Svrača, Ivanečka, J. Jug, J. Kosića, J. Račića, Jakšina, Klake, Kodrmanova, Kolodvorska, Krapinska, Ledine, LJ. Gaja 1-3D, M. Fistrića, M. Račkog, K.A.Stepinca, Avenija Hrv. Branitelja, Nova ulica, O. Ivekovića, P. Devčića, P. Štoosa, Poljanička, Pušćanska, Rakitovec (I, II, III), R. Bosaka, Ruševje, S. Fabeka, S. Vraza, Sljemenska, Trakonšćanska, V. Bukovca, V. Nazora, V. Novaka, Z. Vinceka, Zabočka, Zagorska
ZAPREŠIĆ- naselja
DAN ODVOZA LOKACIJA
utorak ŠIBICE (osim Industrijske ulice)
srijeda KUPLJENOVO,
KUPLJENSKI HRUŠEVAC
četvrtak IVANEC, JABLANOVEC, ŠIBICE (Industrijska )
petak POJATNO
OPĆINA BISTRA
DAN ODVOZA LOKACIJA
četvrtak BUKOVJE, NOVAKI, OBOROVO, GORNJA BISTRA – ostale ulice
petak DONJA BISTRA, POLJANICA, GORNJA BISTRA ulice: M. štreka,Novo naselje, Pljuskovec, Podgorska, Strmečka, Vinogradski odvojak
OPĆINA DUBRAVICA
DAN ODVOZA LOKACIJA
srijeda cijelo područje općine
OPĆINA BRDOVEC
DAN ODVOZA LOKACIJA
ponedjeljak BRDOVEC
utorak DRENJE, JAVORJE,
KLJUČ BRDOVEČKI, VUKOVO SELO
srijeda PRIGORJE, PRUDNICE, ZDENCI
petak HARMICA, LADUČ, ŠENKOVEC
OPĆINA MARIJA GORICA
DAN ODVOZA LOKACIJA
ponedjeljak TRSTENIK
srijeda cijelo područje općine osim Trstenika
OPĆINA PUŠĆA
DAN ODVOZA LOKACIJA
srijeda PUŠĆA ulice: A. Kovačića, Grmovćica i S. Stanišaka
PUŠĆANSKI HRUŠEVAC
četvrtak D. PUŠĆA, G. PUŠĆA, HREBINE, M. MAGDALENA, ŽLEBEC PUŠĆANSKI
petak BREGOVLJANA, PUŠĆANSKA DUBRAVA
OPĆINA LUKA
DAN ODVOZA LOKACIJA
utorak Cijelo područje općine
Skip to content