Zaštita okoliša

Reciklažna dvorišta

 • Za kvalitetno odlaganje otpada u Zaprešiću je dostupno reciklažno dvorište o kojem brine Zaprešić d.o.o.
 • Korisnici usluge kategorije kućanstvo koji nisu na lokaciji obračunskog mjesta preuzeli odgovarajuće spremnike za biootpad i reciklabilni komunalni otpad, do preuzimanja spremnika obvezni su odlagati predmetni komunalni otpad putem spremnika na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima kojima upravlja davatelj usluge.
 • Uz predočenje osobne iskaznice, svi građani grada Zaprešića te okolnih općina (samo fizičke osobe), na reciklažnom dvorištu mogu BEZ NAKNADE odložiti preko 40 vrsta otpada. Otpad koji se zaprima od korisnika usluge: problematični otpad (otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi…), otpadni papir, metali, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, gume, građevinski otpad iz kućanstva* (beton, cigle, crijepovi, pločice…)
 • Građevinski otpad iz kućanstva – do 200kg unutar 6 mjeseci po korisniku
 • Korištenje spremnika na javnim površinama i reciklažnim dvorištima za građane je BESPLATNO.
 • E Sustav prijave deponija: https://eloo.haop.hr/public/

Lokacije reciklažnih dvorišta

Reciklažno dvorište Zaprešić

ADRESA: Zaprešić, Ulica bana Josipa Jelačić 168

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak – petak: 08:00 – 20:00 (zimi do 17h)
subota: 08:00 – 14:00
nedjeljom i državnim praznikom zatvoreno

Reciklažno dvorište Brdovec

ADRESA: Ključ Brdovečki, Mihovila Krušlina 35

RADNO VRIJEME:
utorak, srijeda i četvrtak: 11:30 – 20:00
petak: 08:00 – 16:30
subota: 08:00 – 14:00
ponedjeljkom, nedjeljom i državnim praznikom zatvoreno

Reciklažno dvorište Bistra

ADRESA: Sljemenska ul. 1, Gornja Bistra

RADNO VRIJEME:
utorak, srijeda i četvrtak: 11:30 – 20:00
petak: 08:00 – 16:30
subota: 08:00 – 14:00
ponedjeljkom, nedjeljom i državnim praznikom zatvoreno

Lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini

Zeleni otoci

BRDOVEC: Vukovo selo – kod vatrogasnog doma, Harmica – između ulice I. Perkovca i autobusnog okretišta, Šenkovec – kod bivšeg diskonta Sutla, Ključ – ispred društvenog doma, Prudnice – nasuprot igrališta kod pl. stanice, Laduč – ulica Putine, Brdovec – prostor ispred općinske zgrade, Zdenci – prostor kod društvenog doma
DUBRAVICA: Pologi – kraj trafostanice, Vučilćevo – Sutlanska ulica, Bobovec – ulica Sv. Vida
LUKA: Žeinci – autobusna stanica
MARIJA GORICA: Kraj Gornji – na starini
ZAPREŠIĆ: Naselje Veliki vrh, Zelena tržnica, Savska ulica (kod puta za skelu), Ivanec – kod društvenog doma, Kupljenovo – kod doma zdravlja

Dodatni spremnici za staklo

ZAPREŠIĆ:

 1. Ulica F. Livadića – u blizini kućnog broja 53A (parkiralište kraj teniskih terena),
 2. Ulica A. Šenoe – u blizini kućnog broja 54/56 (parkiralište)
 3. Križanje M. Skurjenija i I. Mažuranića – u blizini autobusne stanice
 4. Ulica J.Oršića – u blizini kućnog broja 14
 5. Ulica grada Kaštela – u blizini kućnog broja 1
 6. Ulica hrvatske mladeži – u blizini kućnog broja 64
 7. Križanje R. Bosaka i I. Gregorića (zelena površina)
 8. Križanje Z. Vinceka i M. Gupca (zelena površina)
 9. IV. Rakitovec – u blizini kućnog broja 45
 10. Jurmanova ulica – nasuprot kućnog broja 38
 11. Petrekovićeva ulica – u blizini kućnog broja 30
 12. Križanje R. Teofilovića i F. Galijaševića
 13. Ulica I. Vencla – u blizini kućnog broja 24
 14. Ulica M. Ožegovića – nasuprot kućnog broja 16
 15. Ulica M. Krleže – nasuprot kućnog broja 79
Dodatni spremnici za tekstil

ZAPREŠIĆ:

 1. A. Šenoe 25 – pored podzemnih spremnika
 2. F. Livadića – pored podzemnih spremnika
 3. Lj. Gaja 14 – pored podzemnih spremnika
 4. M. Ožegovića – nasuprot kućnog broja 16, pored zvona za staklo
 5. Tržnica – pored zelenog otoka
 6. A. Starčevića 3 – pored podzemnih spremnika
 7. P. Lončara 3 – iza pošte, bivša lokacija zelenog otoka
 8. F. Krajačića – pored podzemnih spremnika
 9. Križanje Rude Bosaka i Ilije Gregorića
 10. I. Kozarčanina 3 – pored podzemnih spremnika
Spremnici za ulje

ZAPREŠIĆ:

Trg F. Tuđmana – autobusna stanica
Trg Mladosti 1 – pored podzemnih spremnika
Tržnica – kod oglasne ploče

 

Preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada – u okviru javne usluge

Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati JEDNOM U KALENDARSKOJ GODINI BEZ NAKNADE preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada u najvećoj količini od 5 m³ na obračunskom mjestu korisnika usluge.
Termin za odvoz glomaznog otpada se dogovora unaprijed – na šalteru, putem web obrasca na stranici https://komunalno.vio-zapresic.hr/obrasci/ ili telefonom – 01/3310-178.

Preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

Za preuzimanje veće količine miješanog komunalnog otpada korisnik usluge je u mogućnosti naručiti spremnik zapremnine 5m³ uz plaćanje. Spremnik ostaje na obračunskom mjestu korisnika do 3 dana.

Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge:

Skip to content