Javna nabava

Postupci u tijeku

1. Instalacija fotonaponskih elektrana na javnim objektima u Zaprešiću – projekt “Dobra energija-solarna energija za energetsku tranziciju”

 


2. Održavanje nerazvrstanih cesta

  • Broj objave: 2022/S 0F2-0039505
  • Ev. broj: MV-11/22
  • Rok za dostavu ponuda: 28.10.2022., 13:00 H


3. Rekonstrukcija Društvenog doma Jablanovec

  • Broj objave: 2022/S 0F2-0039015
  • Ev. broj: MV-14/22
  • Rok za dostavu ponuda: 03.11.2022., 13:00 H

Registar ugovora

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukob interesa

Temeljem članka 80., stavak 2, točka 1 ZJN (2016), Grad Zaprešić objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Skip to content