Odsjek za javnu nabavu i potraživanja

Voditeljica odsjeka za javnu nabavu i potraživanja

Adela Uroić Štefanko, dipl.iur.
Telefon: 01/3717-548
Email: austefanko@zapresic.hr

Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Danijel Gudelj, mag.iur.
Telefon: 01/3717-538
Email: dgudelj@zapresic.hr

Savjetnik za komunalne poslove

Neven Šimunić, dipl.ing.prometa
Telefon: 01/3717-531
Email: nsimunic@zapresic.hr

Referentica za obračun

Vlatka Peharec
Telefon: 01/3717-502
Email: vpeharec@zapresic.hr

Viši stručni suradnik za komunalni doprinos

Ivan Jug, struč.spec.oec.
Telefon: 01/3717-567
Email: ijug@zapresic.hr

Administrativni referent

Tomica Jelušić
Telefon: 01/3717-530
Email: tjelusic@zapresic.hr

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

Više informacija

Zone doprinosa

Odluka o komunalnoj naknadi

Prijava promjena obveznika

Zahtjev za privremeno zauzimanje javne površine

Zahtjev za utvrđenje obveze plaćanja komunalne naknade

Skip to content