Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

Zakoni i propisi

Pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

Marina Penezić, mag. iur.
Telefon: 01/3717-542
Email: mjaman@zapresic.hr

UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

Zamjenik pročelnice UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove
Krešimir Petric, dipl.ing.građevinarstva
Telefon: 01/3717-535
Email: kpetric@zapresic.hr

Savjetnica za promet
Ivana Hotko, dipl.ing.prometa
Telefon: 01/3717-541
Email: ihotko@zapresic.hr

Viši referent I
Goran Borovnjak, bacc.oec.
Telefon: 01/3717-551
Email: gborovnjak@zapresic.hr

Viša referentica II
Petra Pili
Email: ppili@zapresic.hr

Odsjek za komunalno-prometno redarstvo

Voditelj Odsjeka
Renato Turković
Telefon: 01/3717-528
Email: rturkovic@zapresic.hr

Komunalno-prometni redar I
Domagoj Šiško
Telefon: 01/3717-529
Email: dsisko@zapresic.hr

Komunalno-prometni redar I
Mićo Peranović
Telefon: 01/3717-526
Email: mperanovic@zapresic.hr

Komunalno-prometni redar II
Pero Đurđević
Telefon: 01/3717-533
Email: pdjurdjevic@zapresic.hr

Odsjek za imovinsko pravne poslove i upravljanje gradskom imovinom

Voditelj Odsjeka
Alen Zlački, dipl.iur.
Telefon: 01/3717-546
Email: azlacki@zapresic.hr

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Voditelj Odsjeka
Miran Pokupec, dipl.ing.građevinarstva
Telefon: 01/3717-534
Email: mpokupec@zapresic.hr

Savjetnik za prostorno uređenje
Matija Fegeš, dipl.ing.arhitekture
Telefon: 01/3717-552
Email: mfeges@zapresic.hr

Odsjek za javnu nabavu i potraživanja

Voditeljica odsjeka
Adela Uroić Štefanko, dipl.iur.
Telefon: 01/3717-548
Email: austefanko@zapresic.hr

Skip to content