Zakoni i propisi koji se primjenjuju

Zakon o proračunu

VIše informacija

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

VIše informacija

Zakon o računovodstvu

VIše informacija

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

VIše informacija

Zakon o sustavu civilne zaštite

VIše informacija

Zakon o vatrogastvu

VIše informacija

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

VIše informacija

Skip to content