Zakoni i propisi koji se primjenjuju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Više informacija

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Više informacija

Zakon o sportu

Više informacija

Zakon o kulturnim vijećima

Više informacija

Zakon o ustanovama

Više informacija

Zakon o udrugama

Više informacija

Zakon o socijalnoj skrbi

Više informacija

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Skip to content