Odluke

2024. godina

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Zaprešića

Preuzmite dokument

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2024. godini

Preuzmite dokument

Odluka o raspodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Grada Zaprešića za pedagošku godinu 2023./2024.

Preuzmite dokument

Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Grada Zaprešića za pedagošku godinu 2023./2024.

Preuzmite dokument

2023. godina

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Zaprešića

Preuzmite dokument

Pravilnik o dodjeli drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

Preuzmite dokument

2022. godina

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2023. godini

Preuzmite dokument

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića

Preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Preuzmite dokument

Odluka o besplatnom parkiranju za dobrovoljne darivatelje krvi

Preuzmite dokument

Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zaprešića

Preuzmite dokument

2021. godina

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za 2020. godinu

Preuzmite dokument

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića

Preuzmite dokument

2020. godina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića

Preuzmite dokument

Pravilnik o postupku priznavanja prava na pomoć za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja i usluge skrbi o djeci rane i predškolske dobi

Preuzmite dokument

Odluka o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja usluga dječjih vrtića

Preuzmite dokument

Odluka o izmjeni Odluke o privremenom prestanku rada Gradskih dječjih vrtića

Preuzmite dokument

Odluka o privremenom prestanku rada Gradskih dječjih vrtića

Preuzmite dokument

Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Preuzmite dokument

Skip to content