Zakoni i propisi koji se primjenjuju

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Više informacija

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Više informacija

Zakon o radu

Više informacija

Zakon o općem upravnom postupku

Više informacija

Zakon o upravnim sporovima

Više informacija

Zakon o upravnim pristojbama

Više informacija

Zakon o obveznim odnosima

Više informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama

Više informacija

Zakon o zaštiti osobnih informacija

Više informacija

Zakon o savjetima mladih

Više informacija

Zakon o lokalnim izborima

Više informacija

Zakon o zaštiti na radu

Više informacija

Skip to content