Podaci o unutarnjem ustrojstvu javne vlasti

Služba grada

Pročelnica – tajnica Službe Grada
Martina Golub Prosinečki
Telefon: 01/3717-536
Email: mgolub@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Suzana Šekelja
Telefon: 01/3717-564
Email: ssekelja@zapresic.hr

Viša referentica
Slađana Nedić
Telefon: 01/3717-539
Email: snedic@zapresic.hr 

Referent – informatičar
Konstantin Krnjaić
Telefon: 01/3717-521
Email: kkrnjaic@zapresic.hr

Referentica za uredsko poslovanje
Vesna Rendulić
Telefon: 01/3717-505
Email: vrendulic@zapresic.hr

Referentica za uredsko poslovanje
Anamarija Kukec
Telefon: 01/3717-504
Email: akukec@zapresic.hr

Odsjek za poslove gradonačelnika

Voditeljica Odsjeka za poslove gradonačelnika
Jelena Košec
Telefon: 01/3717-565
Email: jkosec@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću
Ružica Žarko
Telefon: 01/3717-566
Mobitel: 098/595-044
Email: rzarko@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za informiranje
Višnja Poropat Vujnovac
Telefon: 01/3717-566
Email: vporopat@zapresic.hr

Administrativna tajnica
Zdenkica Klanfar
Telefon: 01/3717-500
Email: zklanfar@zapresic.hr

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pročelnica UO odjela za društvene djelatnosti
Sandra Sabol Valenčak
Telefon: 01/3717-563
Email: ssabol@zapresic.hr

Zamjenica pročelnice
Nevenka Horvat Slatković
Telefon: 01/3717-560
Email: nhslatkovic@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za obrazovanje
Gordana Valerija Funda
Telefon: 01/3717-559
Email: gfunda@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za sport, zdravstvenu i socijalnu skrb
Maja Marić
Telefon: 01/3717-569
Email: mmaric@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za kulturu i tehničku kulturu
Natalija Štritof
Telefon: 01/3717-561
Email: nstritof@zapresic.hr

Viša referentica
Sanja Vukman
Telefon: 01/3717-562
Email: svukman@zapresic.hr

Administrativna referentica
Lea Štritof
Telefon: 01/3717-568
Email: lstritof@zapresic.hr

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

Pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove
Marina Penezić
Telefon: 01/3717-542
Email: mjaman@zapresic.hr

Zamjenik pročelnice
Krešimir Petric
Telefon: 01/3717-535
Email: kpetric@zapresic.hr

Savjetnica za promet
Ivana Hotko
Telefon: 01/3717-541
Email: ihotko@zapresic.hr

Viši referent I
Goran Borovnjak
Telefon: 01/3717-551
Email: gborovnjak@zapresic.hr

Viša referentica II
Petra Pili
Email: ppili@zapresic.hr

Odsjek za komunalno-prometno redarstvo

Voditelj Odsjeka
Renato Turković
Telefon: 01/3717-528
Email: rturkovic@zapresic.hr

Komunalno-prometni redar I
Domagoj Šiško
Telefon: 01/3717-529
Email: dsisko@zapresic.hr

Komunalno-prometni redar II
Mićo Peranović
Telefon: 01/3717-526
Email: mperanovic@zapresic.hr

Komunalno-prometni redar II
Pero Đurđević
Telefon: 01/3717-533
Email: pdjurdjevic@zapresic.hr

Odsjek za imovinsko pravne poslove i upravljanje gradskom imovinom

Voditelj Odsjeka
Alen Zlački
Telefon: 01/3717-546
Email: azlacki@zapresic.hr

Savjetnica za imovinsko pravne poslove
Kristina Berger
Telefon: 01/3717-540
Email: kberger@zapresic.hr

Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Voditelj Odsjeka
Miran Pokupec
Telefon: 01/3717-534
Email: mpokupec@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša
Ana Matijević
Telefon: 01/3717-552
Email: amatijevic@zapresic.hr

Savjetnik za prostorno uređenje
Matija Fegeš
Telefon: 01/3717-552
Email: mfeges@zapresic.hr

Odsjek za javnu nabavu i naplatu potraživanja

Voditeljica Odsjeka
Adela Uroić Štefanko
Telefon: 01/3717-548
Email: austefanko@zapresic.hr

Viši stručni suradnik za javnu nabavu
Danijel Gudelj
Telefon: 01/3717-538
Email: dgudelj@zapresic.hr

Viši savjetnik za komunalne poslove
Neven Šimunić
Telefon: 01/3717-531
Email: nsimunic@zapresic.hr

Referentica za obračun
Vlatka Peharec
Telefon: 01/3717-502
Email: vpeharec@zapresic.hr

Viši stručni suradnik za komunalni doprinos
Ivan Jug
Telefon: 01/3717-567
Email: ijug@zapresic.hr

Administrativni referent
Tomica Jelušić
Telefon: 01/3717-530
Email: tjelusic@zapresic.hr

Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj

Pročelnik UO za financije i gospodarski razvoj
Miljenko Šoštarić
Telefon: 01/3717-507
Email: msostaric@zapresic.hr

Zamjenik pročelnika
Marko Petreković
Telefon: 01/3717-518
Email: mpetrekovic@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za gospodarstvo i proračun
Sonja Tomas Šoštarić
Telefon: 01/3717-517
Email: stomas@zapresic.hr

Viša stručna suradnica za poslove riznice
Petra Lacković
Telefon: 01/3717-544
Email: plackovic@zapresic.hr

Računovodstvena referentica
Karmen Luketić
Telefon: 01/3717-514
Email: kluketic@zapresic.hr

Referentica za obračun i plaćanja
Sanja Lozar
Telefon: 01/3717-515
Email: slozar@zapresic.hr

Referentica
Ivana Štritof
Telefon: 01/3717-570
Email: istritof@zapresic.hr

Računovodstvena referentica za proračun
Jasminka Legan
Telefon: 01/3717-522
Email: jlegan@zapresic.hr

Referentica za proračun
Jasenka Filipčić
Telefon: 01/3717-523
Email: jfilipcic@zapresic.hr

Referentica za analitičke evidencije dobavljača
Ivana Bočak
Telefon: 01/3717-525
Email: ibocak@zapresic.hr

Referentica za analitičke evidencije kupaca
Karmela Dolenc
Telefon: 01/3717-524
Email: kdolenc@zapresic.hr

Referentica za analitičke evidencije imovine
Marija Saić
Telefon: 01/3717-503
Email: msaic@zapresic.hr

Referentica blagajnica
Lidija Modrić
Telefon: 01/3717-501
Email: lmodric@zapresic.hr

Odsjek za investicije i EU fondove

Voditeljica Odsjeka za investicije i EU fondove
Jasminka Varupa Krajnik
Telefon: 01/3717-549
Email: jvkrajnik@zapresic.hr

Viši stručni suradnik
Tin Slatković
Telefon: tslatkovic@zapresic.hr
Email: 01/3717-550

Služba za unutarnju reviziju

Voditeljica Službe za unutarnju reviziju
Antonija Lacić
Telefon: 01/3717-527
Email: alacic@zapresic.hr

Skip to content