Udruge / kultura

Klub Zapreščana

Kontakt osoba: Tomislav Bezuh
Mob: 098/ 388-086
Email: bezuh@upgrade.hr
Email: klub.zaprescana@gmail.com
Adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 29, Zaprešić

Kuburaško društvo “Ban Josip Jelačić” Zaprešić

Kontakt osoba: Željko Žnidarec
Email: znic23@gmail.com
Mob: 099/ 8324-314
Email: kuburasi.zapresic@gmail.com
Adresa: Lužnička 25, Zaprešić

Kud “Ban Josip Jelačić” Zaprešić

Kontakt osoba: Maja Vugec
Mob: 091/5404-950
Email: vugec.maja@gmail.com
Adresa: TŽF 11, Zaprešić

Kud Hruševec Kupljenski

Kontakt osoba: Stjepan Đurinski
Tel:  01 3393-062
Mob:  098/9009-895
Email: sdjurinski@yahoo.com
Adresa: Hruševečka cesta 22, Hruševec Kupljenski

Kud Jablanovec

Kontakt osoba: Darko Dutković
Tel:  01/3390-791
Mob: 091/5222-735
Email: kud.jablanovec1@gmail.com
Adresa: Stubička 305, Jablanovec

Kud Kupljenovo

Kontakt osoba: Barbara Franić
Mob: 091/543-1629
Email: barbara.franic@gmail.com
Email: kudkupljenovo@gmail.com
Adresa: M. Gupca 55, Kupljenovo

Kud Pojatno

Kontakt osoba: Nada Turk
Mob: 098/9826-930
Email: turknada2@gmail.com
Adresa: M.Gupca 90, Pojatno

Ogranak Matice hrvatske u Zaprešiću

Kontakt osoba: Višnja Poropat Vujnovac
Mob: 091 576 5717
Email: ogranakmhzapresic@gmail.com
Adresa: Ulica kardinala A.Stepinca 1, Zaprešić

Puhački orkestar Zaprešić

Kontakt osoba: Marko Petreković
Mob: 098/ 9838-808
Email: marko.petrekovic@gmail.com
Email: pozapresic@gmail.com
Adresa: Trg žrtava fašizma 1, p.p.7, Zaprešić

Tamburaški zbor Gaj Zaprešić

Kontakt osoba: Domagoj Pleše
Mob: 098/ 909 9976
Email: domagoj.plese@gmail.com
Email: info@tzgaj.hr
Adresa: M.Skurjenija 28, Zaprešić

Plemička mladež

Kontakt osoba: Lidija Gašpar
Mob: 091/ 5083-085
Email: plemickamladez16@net.hr
Adresa: A. Starčevića 16, Zaprešić

Zaprešićke mažoretkinje “Jelačićke”

Kontakt osoba: Marko Petreković
Mob: 098/ 9838-808
Email: jelacickezapresic@gmail.com
Adresa: Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić

Sportsko umjetnička udruga Puls

Kontakt osoba: Mirna Šarić
Mob: 091 933 2416
Email: mstrikinac@gmail.com
Adresa: Lj. Gaja 3e/3, Zaprešić

Hrvatsko pjevačko društvo “Jelačić” u Zaprešiću

Kontakt osoba: Biserka Miškić
Mob: 091/9400-630
Email: biserkamiskic@gmail.com
Email: hpd.jelacic@gmail.com
Adresa: Av. Hrv. Branitelja 10, Zaprešić

Udruga amatera zborskih pjevača Kupljenovo

Kontakt osoba: Mladen Kozlek
Mob: 098 767 253
Email: kupljenovouazp@gmail.com
Adresa: Matije Gupca 55, Kupljenovo

“Stepinčeva oaza mira”

Udruga za promicanje kršćanskih vrednota, ljubavi, dobrote i mira prema čovjeku “Stepinčeva oaza mira”

Kontakt osoba: Ilija Nikolić
Mob: 091/2515-238
Email: ilija.nikolic1@zg.htnet.hr
Email: stepincevaoazamira@gmail.com
Adresa: V. Nazora 2a, Zaprešić

Max teatar

Kontakt osoba: Marina Kostelac

Web: www.maxteatar.hr

Mob: 091/5055-532
Email: max.teatar@gmail.com
Adresa: Tina Ujevića 2, Zaprešić

Skip to content