Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvorena savjetovanja

Zatvorena savjetovanja

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Više informacija

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Više informacija

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

II. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

Skip to content