Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Više informacija

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Zaprešića.

Službenica za informiranje

Jelena Košec, dipl.novinar
Telefon: 01/3717-565
Email: jkosec@zapresic.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: Grad Zaprešić, Nova ulica 10, Zaprešić
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  3. Putem elektronske pošte e-mail: jkosec@zapresic.hr
  4. Putem telefona ili na broj 01/3717-565, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku
  5. Putem faxa na broj 01/3315-114

OBRASCI:

  • Obrazac zahtjeva za pristup informacijama preuzmite ovdje.
  • Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije preuzmite ovdje.
  • Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija preuzmite ovdje.

Grad Zaprešić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14).

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Skip to content