Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Grad Zaprešić obvezan je osigurati pristupačnost svojeg mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište www.zapresic.hr

Status usklađenosti

Mrežno sjedište www.zapresic.hr Grada Zaprešića je djelomično usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019. te Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.) zbog određenih neusklađenosti odnosno iznimki koje su navedene u nastavku.

Na mrežnom sjedištu www.zapresic.hr Grada Zaprešića ispunjena je velika većina zahtjeva europskog standarda EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) u koji su implementirane Smjernice za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) v2.1 te Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) v2.0 i User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) v2.0, a u skladu s inicijativom za digitalnom pristupačnosti (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

a) neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Mrežno sjedište www.zapresic.hr Grada Zaprešića većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019., a iznimke od toga očituju se u sljedećem:

 • Izuzev slika, kontrast teksta i tekstualnih okvira na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu mrežne stranice je dobar odnosno jak te postoji opcija za promjenu kontrasta.
 • Slike i složene slike nemaju na svim mrežnim stranicama opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje.
 • Veličina ikona u mobilnim aplikacijama, zajedno s prostorom oko njih, koje se aktiviraju dodirom prsta, nije na svim mrežnim stranicama najmanje 48 x 48 dp9, a međusobna udaljenost tih tzv. klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta, nije na svim mrežnim stranicama najmanje 8 dp.
 • Stranice ne sadrže plug-in za uključivanje opcije promjene kotrasta
 • Stranice ne sadrže plug-in za uključivanje teksta za osobe s disleksijom

b) nerazmjerno opterećenje

Grad Zaprešić za sve neusklađenosti navedene u točki a) privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019.

c) sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Grad Zaprešić, u skladu s člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019., sadržaje mrežnih stranica, uključujući različite oblike uredskih datoteka (npr. PDF datoteke), prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio i/ili videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, internetske karte i ostalo, kvalificira kao arhivu te se kao takva izuzima od primjene Zakona. Pod arhivom u smislu Zakona smatraju se svi sadržaji koji nisu potrebni za postupke Grada Zaprešića, koji su u tijeku, niti se ažuriraju niti se uređuju nakon 23. rujna 2019.

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Zaprešić nastavlja s upornim poboljšanjima dostupnosti mrežnog sjedišta www.zapresic.hr kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežno sjedište, a sve iz plemenitog uvjerenja da svaka osoba ima pravo na neovisan, dostojanstven, ravnopravan i udoban život.

Unatoč uloženim iznimnim naporima i resursima Grada Zaprešića da sve mrežne stranice i dostupni sadržaji na mrežnom sjedištu www.zapresic.hr učini u najvećoj mogućoj mjeri dostupnim odnosno pristupačnim, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti, a u potpunom skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) od 23. rujna 2019. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutačnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim kontinuiranim nadogradnjama i poboljšavajući korisničko iskustvo mrežnog sjedišta www.zapresic.hr, Grad Zaprešić implementirat će što je moguće veći broj preporuka za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvišoj mogućoj mjeri, primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1), inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C).

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Grad Zaprešić nastavlja s upornim poboljšanjima dostupnosti mrežnog sjedišta www.zapresic.hr kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežno sjedište, a sve iz plemenitog uvjerenja da svaka osoba ima pravo na neovisan, dostojanstven, ravnopravan i udoban život.
Ova Izjava pripremljena je 04. rujna 2020., u skladu s Predloškom izjave o pristupačnosti koji je usklađen s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.), a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 na snazi od 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Grad Zaprešić u suradnji s ugovornim izvođačem mrežnog sjedišta i pružatelja podrške. Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Gradu Zaprešiću možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019. i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća na snazi od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.).

Zahtjev možete podnijeti:

 • elektroničkom poštom: urednistvo@zapresic.hr
 • poštom na adresu: Grad Zaprešić, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23. rujna 2019. obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.zapresic.hr Grada Zaprešića, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

 • telefonom: +385 1 46 09 041
 • telefaksom: + 385 1 46 09 096
 • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.
Skip to content