Kako se podnose predstavke ili pritužbe?

  1. Pismeno podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte na adresu: GRAD ZAPREŠIĆ, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić
  2. Elektronskim putem na mail adrese zturk@zapresic.hr (pritužbe na rad upravnih tijela Grada Zaprešića) ili mgolub@zapresic.hr (pritužbe na nepravilan odnos službenika/namještenika)
  3. Upisom u knjigu žalbe koja se nalazi na porti Gradske uprave Grada Zaprešića
  4. Osobnom predajom predstavke/pritužbe u pisarnicu gradske uprave Grada Zaprešića, Nova ulica 10, Zaprešić, soba 3/prizemno
  5. Usmeno, neposrednim podnositeljevim iskazom u pisarnici Gradske uprave, o čemu će se sastaviti zapisnik
Skip to content