Znanje svima 2023./2024.

SF.2.4.06.01.0003 – Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.

www.znanjesvima.eu

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
PARTNERI: OŠ A. AUGUSTINČIĆ, OŠ KUPLJENOVO, OŠ LJ. GAJ
UPRAVLJAČKO TIJELO: MINSTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

O projektu

Cilj projekta Znanje svima je osigurati inkluzivno obrazovanje za 36 osnovnoškolskih učenika s teškoćama u razvoju u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi kako bi se pridonijelo poboljšanju obrazovnih postignuća učenika, njihovoj uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju. Učenici s teškoćama u razvoju kao ciljna skupina ovog projekta čine ranjivu skupinu djece i mladih ljudi te im je potrebno omogućiti kvalitetno obrazovanje i stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo te osobno stvaranje. Glavna aktivnost projekta je pružanje potpore obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi.

Ukupna vrijednost projekta: 256.046,40 €
Razdoblje provedbe projekta: 22.08.2023. do 22.08.2024. godine
Bespovratna sredstva EU: 180.000,00 €

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić

Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

www.znanjesvima.eu
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zaprešića.

Skip to content