Znanje svima 2017.-2021.

Projektom Znanje svima omogućena je socijalna uključenost i integracija 22 učenika s teškoćama u proces odgoja i obrazovanja uz potporu stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi. Na ovaj način učenicima će biti pružene jednake mogućnosti obrazovanja čime se omogućuje njihovo daljnje aktivno sudjelovanje u društvu.

Razdoblje provedbe projekta je od 2017. do 2021. godine te ukupna vrijednost projekta iznosi 3.986.558,40 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 85% prihvatljivih troškova, odnosno 3.388.574,64 kn bespovratnih sredstava.

www.znanjesvima.eu

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content