Za zeleni Zaprešić

Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (referentni broj: KK.06.3.1.07)

Cilj projekta

Cilj projekta je izgraditi svijest i educirati građane grada Zaprešića o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, njegovim pravilnim odlaganjem u kućanstvima, kućnom kompostiranju te ponovnoj upotrebi predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada.

Svrha i opravdanost

Postojeći način prikupljanja komunalnog otpada još nije u cijelosti usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpada, Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine te Programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Potrebno je povećati učinkovitost gospodarenja otpadom i informiranja, odnosno educiranja građana. Građani grada Zaprešića odvajaju iskoristive komponente iz komunalnog otpada, međutim, potrebno je pojačati svijest o odvojenom prikupljanju otpada, kako bi ovakvo postupanje otpadom bilo racionalno, ekonomski isplativo te ne bi predstavljalo opterećenje kapacitetu odlagališta otpada. Projektom se želi dotaknuti ciljne skupine definirane mapiranjem Programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: svi građani grada Zaprešića, žene, umirovljenici, odgojno obrazovne institucije, milenijska generacija te poslovna javnost. Svaka od aktivnosti usko se veže za ciljne skupine.

Aktivnosti projekta

Planirane aktivnosti obuhvaćaju devet mjera propisanih Programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od toga:

Obvezne mjere:

  1. Letci o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju
  2. Vodiči (brošure) o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju
  3. Plakati o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju
  4. Nadogradnja postojećih mrežnih stranica JLS-a/Komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. sadržajima vezanih uz održivo gospodarenje otpadom
  5. Specijalizirana TV emisija o održivom gospodarenju otpadom

 

 

 

Preporučene mjere:

  1. Predstave za predškolsku djecu
  2. Edukativne bojanke za djecu
  3. Radijske reklame o gospodarenju otpadom
  4. TV reklame o gospodarenju otpadom

 

TRAJANJE PROJEKTA: 16.11.2018. – 16.11.2019. godine
NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 542.476,01 kn
BESPOVRATNA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKOG FONDA: 461.104,60 kn (85%)

Kroz planirane aktivnosti poput izrade i distribucije letaka, vodiča i plakata, informiranja putem mrežnih stranica, televizijskih i radijskih emisija i reklama, predstava za predškolsku djecu i izrade edukativnih slikovnica, namjera je doprijeti do svih generacija i skupina građana te tako povećati njihovu svijest o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada kako bi ono bilo racionalno, učinkovito, ekonomski isplativo te ne bi predstavljalo opterećenje kapacitetu odlagališta otpada. Stoga je nužno izgraditi svijest o odgovornom ponašanju, posebice kod mlađih generacija predškolskog i školskog uzrasta, pa će provedba projekta ‘Za zeleni Zaprešić’ zasigurno uvelike tome doprinijeti.

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content