Sanacija prometnica u Zaprešiću

FSEU.MMPI.03.0018

VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE UPODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA: MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

SVRHA I OPRAVDANOST OPERACIJE:

U ožujku 2020. godine Grad Zagreb i Zagrebačku županiju pogodila je serija potresa uz najjači potres magnitude 6.2 stupnjeva po Richteru. Pregledom ovlaštenog inženjera utvrđeno je da su nastala oštećenja prometnica u dvije ulice na području Grada Zaprešića kao posljedica niza potresa koji su se pojavili u Zagrebačkoj županiji. U Ulici kneza Domagoja i Ulici B. A. Krčelića u Zaprešiću utvrđeno je da je kolna konstrukcija oštećena te da je onemogućeno adekvatno otjecanje oborinskih voda. Na prometnicama su vidljiva uzdužna i poprečna puknuća te mrežaste pukotine kao posljedica ulegnuća kolnika. Uzdužne i poprečne pukotine upućuju na pomake i slijeganje tla u cijeloj zoni obuhvata operacije.
Svrha operacije je obnavljanje prometnica pogođenih potresom u ožujku 2020. godine kako bi se spriječilo daljnje propadanje kolničke konstrukcije te infrastruktura obnovila i vratila u ispravno radno stanje na razinu prije potresa.

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 408.122,64 €
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 284.756,79 €
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 02.11.2022. do 15.05.2023. godine
RAZDOBLJE PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA OPERACIJE: 22.03.2020. do 30.06.2023. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

Projekt financira Europska unija iz Fonda solidarnosti. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zaprešića.

Skip to content