Sanacija prometnica u Zaprešiću – jednostavna izravna dodjela

FSEU.JID.MMPI.PR.0033

„JEDNOSTAVNA IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE“

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA: MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

SAŽETAK OPERACIJE

Oštećenja prometne infrastrukture nastala su uslijed posljedica potresa s epicentrom na području grada Zagreba od 22. ožujka 2020. godine.

Pregledom postojećeg stanja prometnica nakon potresa uočena su brojna oštećenja, kako točkasta tako i linijska. Asfaltni zastor je u lošem stanju. Kako bi se prometnica vratila u stanje prije potresa, odnosno u ispravno stanje, potrebno je skinuti postojeći kolnički zastor, urediti nosivo tlo ispod asfalta uz valjanje i nabijanje. Na mjestima gdje je uočeno propadanje nosivog tla ispod asfalta ili nedovoljna zbijenost, treba zamijeniti tlo, a nakon pripreme podloge, novi asfaltni zastor.

Sanacijom će se osigurati adekvatna sigurnost i kvaliteta prometa te spriječiti daljnje rapidno propadanje i uporabljivost prometnica. Iz tog razloga potrebno je sanirati sljedeće ulice u Zaprešiću: Novu ulicu, Ulicu Klake, Ulicu Jelice Jug, Ulicu Vjekoslava Babukića, Ulicu Obrubići.

Cilj operacije je uspostava redovnog funkcioniranja prometnog sustava i vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020. Ciljne skupine su stanovnici i korisnici prometne mreže Grada Zaprešića.

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 955.000,00 €
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 955.000,00 €
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22.03.2020. do 30.06.2023. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

Projekt financira Europska unija iz Fonda solidarnosti. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zaprešića.

Skip to content