Sanacija prometnica u Zaprešiću – izravna dodjela

FSEU.MMPI.09.0001

“VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENE U POTRESU NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – IZRAVNA DODJELA GRAD ZAPREŠIĆ“

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA: MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

SAŽETAK OPERACIJE

Štete koje su nastale na lokalnim cestama zbog djelovanja razornih potresa odnose se na oštećenja na kolničkoj konstrukciji i opremi ceste, pojava klizišta i odrona. Oštećenja kolničke konstrukcije se odnose na poprečne i uzdužne pukotine, velika oštećenja postojećeg asfaltnog i makadamskog kolnika, pojava rasjeda i denivelacija kolničke konstrukcije, oštećenja na bankinama i propustima.

Grad Zaprešić odmah je reagirao zajedno sa svim javnim službama na terenu. Prema preliminarnim pregledima i prioritizicjom sanacije štete pristupilo se detaljnim pregledima kolnika javnih cesta, kao i svih objekata cestovne infrastrukture, slijedom čega su se evidentirala i stručno obradila sva oštećenja. Istovremeno se pristupilo hitnim sanacijama najnužnijih dijelova kolnika, kako bi se uspostavio i omogućio neometani cestovni promet. Predmetni radovi obuhvaćali su najnužnije sanacije kolnika i objekata cestovne infrastrukture koje su bile opasne za prometovanje, kao i uspostavu privremene prometne signalizacije kojima su označeni obilazni pravci i privremena ograničenja na kolniku. Radovima sanacije koji su izvedeni u vremenu nakon potresa 22.03.2020. do 31.12.2022. godine moglo se pristupiti zahvaljujući aktivnim ugovorima o održavanju nerazvrstanih cesta koje je Grad Zaprešić imalo sklopljena sa gospodarskim subjektima.

Budući kako Grad Zaprešić nije u mogućnosti izvesti sve potrebne radove u kratkom periodu zbog financijskih mogućnosti, koje su nedostatne za kompletnu sanaciju štete od potresa i vraćanje infrastrukture u ispravno radno stanje u području prijevoza, sanacija infrastrukture će se odvijati i tijekom prve polovice 2023. godine. U planu je sanacija kolničke konstrukcije i asfaltnog zastora prometnica Ulica: V. Bukovca, O. Ivekovića, M. Račkog, J. Račića, J. Kosića i J. Račića u naselju Zaprešić i Ulice Zelengaj u naselju Kupljenovo.

Cilj operacije je uspostava redovnog funkcioniranja prometnog sustava i vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020. Ciljne skupine su stanovnici i korisnici prometne mreže Grada Zaprešića.

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 3.318.070,21 €
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 3.318.070,21 €
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22.03.2020. do 30.06.2023. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

Projekt financira Europska unija iz Fonda solidarnosti. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zaprešića.

Skip to content