Sanacija dvorca i kapele sv. Josipa u Novim dvorima

FSEU.JID.MKM.KLT.24

“JEDNOSTAVNA IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE“

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

SAŽETAK OPERACIJE

U prosincu 2020. godine Sisačko-moslavačku županiju pogodila je serija potresa koja je prouzročila velike materijalne štete i na području Grada Zaprešića. Izvješćem ovlaštenog statičara uočena su oštećenja na Dvorcu Jelačić, pukotine nadvoja i stropne konstrukcije te otkazivanja tavanskih zabatnih zidova, dok su se na kapeli sv. Josipa oštetili tornjevi u razini krovne plohe. Na sanaciji dvorca izvedeni su radovi hitne intervencije popravka konstrukcije dviju zabata s atikama na pročeljima te je izvedeno dodatno ojačanje krovne konstrukcije čeličnim limovima. Na sanaciji Kapele, nakon montaže skele te uvida i procjene nadzornog inženjera za konstrukciju, nije bilo potrebe za projektiranom demontažom tornjeva i rušenjem zidanih dijelova, već je popravak izveden injektiranjem morta za injektiranje.

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 71.756,62 €
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 71.756,62 €
RAZDOBLJE PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA: 28.12.2020. do 30.06.2023. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

Projekt financira Europska unija iz Fonda solidarnosti. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zaprešića.

Skip to content