Rekonstrukcija ulice Lusci

Programom ruralnog razvoja, Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 7.2. – „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ – Projektom rekonstrukcije nerazvrstane ceste 3-015-1 Lusci u naselju Pojatno osigurana su bespovratna sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste ukupne dužine 699, 11 m od postojeće županijske ceste do kraja planiranog zahvata gdje je projektirana okretnica radijusa 15.00 m koja će ujedno služiti za prilaz na postojeće putove, a funkcionirat će kao raskrižje s kružnim tokom prometa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.395.025,00 kn od toga prihvatljivih ulaganja u 100% intenzitetu potpore 6.017.923,50 kn.

Skip to content