Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zaprešića nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije

FSEU.MPGI. 03/30

„Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zaprešića nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine“

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA: MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju, Sektor za EU projekte digitalizacije

SVRHA I OPRAVDANOST OPERACIJE:

Potres dana 28.12.2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije prouzročio je veliku materijalnu štetu na području Grada Zaprešića procijenjenu na 80 milijuna eura. Najvećim dijelom oštećene su višestambene zgrade i javne ustanove (Općinski i prekršajni sud, Državna geodetska uprava, Pučko otvoreno učilište Zaprešić, crkva sv. Petra. Društveni dom u Jablanovcu) građene 50-ih i 60- godina prošlog stoljeća. Uz javne objekte oštećene su višestambene zgrade na adresama Trg žrtava fašizma 2, 13, 14, 15 ,16, 17 i Aleji hrvatskih branitelja 13 koje obuhvaćaju 99 stambenih jedinica koje su postale neupotrebljive, te su građani bili prisiljeni napustiti svoje domove. Grad Zaprešić promptno je reagirao te je našao privremeni smještaj u pansionu GEC i raspisao Javni poziv za sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zaprešića. Izdano je 60 rješenja građanima kojima se utvrdio iznos sufinanciranja najamnine za zamjenski stan u iznosu od 2.000,00 kn (od 1.1.2023. godine – 270,00 €).

Svrha operacije je sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zaprešića u iznosu od 270,00 € (do 31.12.2022. godine – 2.000,00 kn) do 30.6.2023. godine.

UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 186.985,58 €
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 186.985,58 €
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 28.12.2020. do 30.06.2023. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

Projekt financira Europska unija iz Fonda solidarnosti. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zaprešića.

Skip to content