Obnova Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić

Ref. Br. 29-08-10-22

“Javni poziv za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije“

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ

KRATAK OPIS PROJEKTA

Dana 28. i 29. prosinca 2020. godine zabilježena je serija potresa koja je proizvela velike materijalne štete na području Grada Zaprešića. Na zgradi Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić potres je prouzročio oštećenja u vidu horizontalnih i kosih pukotina na nosivim zidovima i nadvojima objekta, kao i na ostalim zidovima. Oštećenja su nastala na nosivim zidovima prizemlja i 1.kata te naglašenije u zoni međusobnog spoja dva volumena zgrade. Većina pregradnih zidova značajno je oštećena kao i dva srednja „ukrutna“ zida (u prizemlju) uz glavni ulaz uličnog volumena. Najviše oštećeni nosivi zidovi prizemlja i 1. kata položeni su u kraćem smjeru volumena ulične zgrade Pučkog učilišta. Zidovi kraćeg – poprečnog smjera, nisu opterećeni međukatnim konstrukcijama te kao takvi u seizmičkom smislu imaju manju otpornost na djelovanje horizontalnih sila. Zabatni zid u sebi sadrži otvore i kao takav je oslabljen i seizmički manje otporan od sjevernog zabatnog zida. U prostoru dvorane uočene su lokalne pukotine na mjestu spoja nosivih greda i stupova te na nekoliko nadvoja. U vanjskim zidovima ulične zgrade jasno se vide pukotine i oštećenja konstrukcije. Na vanjskoj fasadi vidljivo je oštećenje na mjestu spoja zidova sa ulaznim stubištem. U podrumu su uočene pukotine od slijeganja. Na konstrukciji potkrovlja ulične zgrade uočene su pukotine na spoju sa krovištem zgrade. Dijelovi nosive konstrukcije potkrovlja uglavnom su obloženi knaufom te bez otvaranja obloga nije moguće sa sigurnošću utvrditi razinu oštećenja. Također su vidljive horizontalne pukotine na pročelju dvorišne zgrade na mjestu spoja dvorišnog volumena sa ab pločom konstrukcije natkrivenog dijela glavnog ulaza u dvoranu. Natkriveni dio glavnog ulaza izveden je kao prostorno stabilna konstrukcija te je potrebno provjeriti postoji li horizontalni prihvat za glavni objekt te ga sanirati ukoliko je oštećen. Na zidovima koji okružuju pozornicu izražene su pukotine.

Izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade Pučkog i građevinska projektno-tehnička dokumentacija te su ispunjeni svi preduvjeti za početak obnove zgrade.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.102.395,65 € / 23.375.000,00 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: 3.102.395,65 € / 23.375.000,00 KN
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 09.2022. – 10.2023. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
T: +385 1 3717 549
E: jvkrajnik@zapresic.hr

Projekt financira Zagrebačka županija. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Zaprešića.

Skip to content