Novo ruho Novih dvora

Rezultat projekta je pripremljena projektna i tehnička dokumentacija koja je preduvjet za daljnje korake rekonstrukcije, obnove i opremanja objekata Korisnika. Temeljem pripremljene projektne i tehničke dokumentacije primpremljena je studija izvodljivosti sa uključenom CBA analizom za nastavak projekta odnosno B fazu. Navedeni objekti kategorizirani su kao kulturna baština,što je vidljivo iz dostavljenih Rješenja o upisu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Objekti će se obnoviti i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi na inovativan i interaktivan način privukli posjetitelje i prezentirali turističke, obrazovne i ostale posjetiteljske sadržaje. Korisnik je u Planu upravljanja kulturnom baštinom evidentirao područja upravljanja kompleksom Novi Dvori, akcijski plan aktivnosti te prijedlog godišnjeg programa događanja. Projektni rezultati koristit će se za prijavu projekta (ili više njih) na EU ili druge izvore financiranja za provedbu projektnih aktivnosti kako je opisano gore.

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content