Forest Ride

KK.07.4.2.18. ITU SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

KORISNIK: GRAD ZAPREŠIĆ
UPRAVLJAČKO TIJELO: MINSTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJKATA EUROPSKE UNIJE (SAFU)

Sažetak projekta

Projektom Forest ride planira se izgradnja nove biciklističko pješačke infrastrukture Zaprešić – Pojatno i Industrijske ulice te njihovo spajanje na postojeću biciklističku pješačku stazu koja vodi prema željezničkoj postaji Novi dvori kako bi se proširila postojeća biciklističko-pješačka infrastruktura čime se stvaraju pretpostavke za kvalitetniji razvoj intermodalnog prometa i povećanja broja korisnika sredstava javnog prijevoza kroz nadovezivanje biciklističko pješačkih infrastruktura na linije javnog prijevoza.

Svrha i opravdanost projekta

Mreža pješačko biciklističke infrastrukture grada Zaprešića nije cjelovita, odnosno segmenti izrađenih staza ne čine smislenu cjelinu. Projektom se želi potaknuti i razviti biciklistički prometna način da se izgradi pješačko biciklistička infrastruktura, prilagode ulice i infrastruktura za druge oblike kretanja – pješačenje, biciklizam, javni gradski prijevoz. Razvoj biciklističkog prometa se postiže isprobanim i uhodanim strategijama kao što su: izgradnja kvalitetnih i sigurnih biciklističkih staza, uvođenje sigurnih parkirališta za bicikle, informiranje te edukacija biciklista i ostalih sudionika u prometu. Bicikl kao prijevozno sredstvo pruža vozačima veliku slobodu u izboru željene, optimalne i najkraće rute putovanja, odnosno mogućnost putovanje “od vrata do vrata“, kao i prolazak kroz zone koje su zabranjene za motorizirani promet. Bicikl zbog svojih gabarita zauzima manje prostora, pa njegova upotreba umanjuje potrebe za parkirališnim površinama. Zbog svojih karakteristika i fleksibilnosti bicikl je veoma efikasan i u situacijama kada se na uličnoj mreži jave zastoji. Zbog spomenutih razloga biciklistički promet u mnogim gradovima Europe predstavlja jedan od osnovnih vidova prijevoza u cilju zadovoljavanja mobilnosti i održivog prometa. Suvremeni trendovi podržavaju ideju življenja bez buke i u uvjetima održivog razvoja, što podrazumijeva oživljavanje prometa pješačenjem, biciklom i javnim prijevozom.

Projektom Forest ride želi se unaprijediti pješačko biciklistička infrastruktura ne samo da bi zadržali bicikliste nego privukli i nove. Svakodnevno korištenje bicikla za putovanje na posao, školu ili fakultet, odlazak u kupnju ili u sportsko-rekreacijske svrhe, povećava dnevnu mobilnost pojedinca, smanjuje zagađenje zraka i buku te pozitivno utječe na zdravlje. Dakle vožnja bicikla uz zdravlje pozitivno utječe i na okoliš te socijalni i ekonomski status. Bicikl je ponajprije način putovanja na kraćim udaljenostima, do 10 kilometara. Međutim, bicikl može poslužiti kao nadopuna dužim putovanjima javnim gradskim prijevozom, željezničkim prijevozom ili osobnim vozilima. Kombinirano korištenje bicikla i javnoga transporta, intermodalni prijevoz eliminira nepotrebna čekanja odnosno skraćuje vrijeme putovanja i može predstavljati ozbiljnu alternativu osobnom automobilu. Projekt doprinosi boljoj povezanosti Urbane aglomeracije Zagreb, većem korištenju javnog prijevoza, intermodalnom prijevozu, prostorno funkcionalnoj integraciji biciklističko pješačkog prometa na području Urbane aglomeracije Zagreb te povećanju sigurnosti biciklista i ostalih sudionika u prometu.

Aktivnosti i rezultati projekta

U cilju rješavanja identificiranih problema projektom će se poduzeti sljedeće aktivnosti:

  1. Izrada projektno tehničke dokumentacije pješačko biciklističke staze Zaprešić Pojatno,
  2. Izgradnja pješačko biciklističke infrastrukture Zaprešić – Pojatno,
  3. Izgradnja pješačko biciklističke infrastrukture Industrijske ulice,
  4. Upravljanje projektom i administracija,
  5. Promidžba i vidljivost. (PLAKAT, KARTA STAZE)

Projektne aktivnosti rezultirat će cilju projekta – 3,2 kilometara novo izgrađene biciklističko pješačke infrastrukture grada Zaprešića.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.572.598,16 KN
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 8.572.598,16 KN
BESPOVRATNA SREDSTVA EU: 7.286.708,42 KN
SREDSTVA GRADA ZAPREŠIĆA: 1.285.889,74 KN
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 24.09.2019. do 24.09.2021. godine

Kontakt za više informacija

Grad Zaprešić
Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak
Odsjek za investicije i fondove EU
T: +385 1 3717 550
E: tslatkovic@zapresic.hr

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content